تبلیغات
ابواب معرفت - مقاله: آیا فرقه نعمت اللهی گنابادی, ریشه در تشیع دارند؟
 
ابواب معرفت
مردان خدا پرده پندار دریدند یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند
درباره وبلاگ


وبلاگ شخصی علی نیکی
کپی از مقالات بدون ذکر وبلاگ شرعا جایز نمی باشد

09166309661
09356731188
الإمامُ الحسینُ علیه السلام - فی الدُّعاءِ - :

إلهی تَرَدُّدی فی‏الآثارِ یُوجِبُ بُعدَ المَزارِ ،

فاجمَعْنی عَلَیكَ بِخِدمَةٍ تُوصِلُنی إلَیكَ ،

كَیفَ یُستَدَلُّ عَلَیكَ بِما هُوَ فی وُجودِهِ مُفتَقِرٌ إلَیكَ ؟!

أیَكونُ لِغَیرِكَ مِنَ الظُّهورِ ما لَیسَ لَكَ حتّى‏ یَكونَ هُوَالمُظهِرَ لَكَ ؟!

متى‏ غِبتَ حتّى‏ تَحتاجَ إلى‏ دَلیلٍ یَدُلُّ عَلَیكَ ؟!

... بِكَ أستَدِلُّ عَلَیكَ فَاهْدِنی بِنورِكَ إلَیكَ .

بارخدایا! سر گرم شدنم به نشانه‏ها و آثار ، موجب دورى دیدار (تو) مى‏شود ،

پس تمام قواى مرا متوجه خدمتى كن كه مرا به تو برساند .

چیزى كه خود در هستى‏اش نیازمند توست ، چگونه مى‏تواند دلیل و رهنماى به سوى تو باشد ؟

آیا جز تو ، ظاهر و آشكارند و تو (ظاهر) نیستى ؟ تا این كه آنان نشانگر و آشكار كننده تو باشند ؟

كِى غایب بود‌ه‏اى ، تا نیاز داشته باشى ، رهنمایى به سوى تو راهنمایى كند ؟

... به واسطه توست كه ره به تو مى‏برم ؛ پس ، با نور خود مرا به سوى خودت رهنمون ساز .

مدیر وبلاگ : علی نیکی
نویسندگان

فرقه نعمت اللهی گنابادی كه گسترده ترین شبكه صوفی در ایران به شمار می رود, همانگونه كه از نام آن معلوم است, نسبت طریقتی خود را به نعمت الله ولی می رساند و ادعا دارد كه نعمت الله ولی از بزرگان عرفای شیعه به حساب می آید, ما در مقاله خود بحثی هر چند اندك در مورد مذهب و مسلك نعمت الله تقدیم می داریم.

نظر یادتون نره

الف: دیدگاه نعمت الله در مورد ابوبكر و عمر و عثمان

حمید فرزام در كتاب نقد احوال و آثار نعمت الله ولی ص 594-593 می نویسد: در همان نسخه خطی كتاب رسائل شاه نعمت الله (شمس العرفاء)... در ص 86 و 87 نسخه چاپی این رساله در پاسخ به پرسش ((ماالخله))

-دوستی چیست؟ پس از شرح عارفانه درباره چنین وخله از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره ابوبكر به مناسبت چنین روایت شده: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لوكنت متخذا خلیلاً لاتخذت ابابكر خلیلاً (اگر دوستی برای خود انتخاب می كردم حتماً ابوبكر بود) بعد این شعر را سروده:

او حبیب الله و خلیل خداست منصب و جاهش از همه اعلاست

و باز حمید فرزام می گوید: در رساله فضائل صحابه كه در دو نسخه خطی متعلق به كتابخانه های ملك و ملی جزو رسائل شاه ولی آمده این احادیث درباره خلفای اربعه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل گردیده است ((لوكنت متخذا خلیلاً لاتخذت ابابكر خلیلاً و لكنه اخی و صاحبی و قدا تخذالله صاحبكم و صاحبی خلیلاً))- اگر دوستی برای خود انتخاب می كردم ابوبكر بود و لكن او برادر من و همراه من است و خدا همراه شما و همراه من ابوبكر را دوست خود قرار داده است.

شاه نعمت الله ولی در این روایت جعلی, ابوبكر را برادر پیامبر نامیده است و علی علیه السلام كه برادر پیامبر اكرم به حساب می آید را كنار گذارده است ((رساله فضائل صحابه نسخه خطی شماره 4662-سال 1109 هـ.ق- نقد احوال و آثار نعمت الله ص 594))

و نیز در همان رساله فضائل صحابه در مورد عمر می گوید: كه پیامبر فرمود: لوكان بعدی نبی لكان عمر الخطاب ((اگر بعد از من پیامبری بود همانا عمر می بود))

(نقد آثار و احوال نبی الله ولی ص 595)

و در مورد عثمان می گوید: پیامبر فرمودند: لكل نبی رفیق و رفیقی فی الجنه عثمان

هر پیامبری رفیقی دارد و دوست من در بهشت عثمان است.

نقد آثار و احوال نعمت الله ص 595- فضائل صحابه ص 87-86

ب: دیدگاه نعمت الله در مورد شیعه و سنی و خلافت بعد از پیامبر

با نگاهی كوتاه گذرا در می یابیم كه نعمت الله مذهب شیعه را منحرف دانسته و از مذهب اهل تسنن به عنوان یگانه راه نورانی یاد می كند.

دكتر فرزام می نویسد: در رساله تحقیق الاسلام كه مانند رساله پیشین (فضائل صحابه) تنها در نسخه خطی ملك جزو رسائل شاه ولی به شمار آمده و بر اثر تعصبات مذهبی از مجموعه های خطی كه در عهد صفوی و ادوار بعد در ایران كتابت یافته, حذف گردیده است و طبعاً در نسخ چاپی نیز یافت نمی شود در باب حقانیت مذهب تسنن و رجحان آن بر سایر مذاهب و ادیان و نیز امامت خلفای اربعه صریحاً چنین سطور است:

(... نزد ارباب بصائر مقرر است كه اقرب طرق و انور سبل, طریق اهل سنت و جماعت است.

این است طریق آشنائی ره رو تو اگر رفیق مائی

و باید كه از مذاهب باطله كه اهل حق بر ابطال آن متفق اند احتراز نمائی... قدری به قدر, معتزله معزوله رویت حق را در آخرت انكار كنند و قرآن را مخلوق خواندند و قرآن كلام قدیم اوست و غیر مخلوق.... و عشره مبشره رضی الله عنهم اهل بهشتند و امام حق بعد رسول امیر المومنین ابابكر است و امامت او ثابت است به اجماع امت و بعد از او امیرالمومنین عمر رضی الله عنه و بعد از او امیرالمومنین عثمان رضی الله عنه و بعد از او امیرالمومنین و امام المتقین علی كرم الله وجهه....

ابوبكر افضل اصحاب فرمود ولی ختم امامت بر علی بود

نقد احوال و آثار نعمت الله ولی- رساله تحقیق الاسلام- متعلق به كتابخانه ملك شماره 4262

چند نكته از این بیان نعمت الله قابل تامل است:

1-مذهب سنی را نزدیكترین و نورانی ترین راه به خدا می داند.

2-دیگر مذاهب را باطل می شمارد- از جمله مذهب شیعیان

3-قرآن را مخلوق نمی داند بلكه آن را قدیم دانسته كه در مذهب اهل بیت پیامبر این نظر هیچ جایگاهی ندارد.

4-عشره مبشره را اهل بهشت خوانده است كه دشمنی آنها با امیر المومنین علی علیه السلام شهره آفاق است.

5-خلافت را بعد از پیامبر تا به ابوبكر و عمر و عثمان چسبانیده و مانند دیگران حق حضرت علی علیه السلام را غصب كرده است.

عشره مبشره چه كسانی اند؟

1-ابوبكر 2-عمر 3-عثمان 4-علی علیه السلام 5-طلحه 6-زبیر 7-عبدالرحمن بن عوف

8-سعدبن ابی وقاص 9-سعیدبن زید 10-ابوعبیده جراح كه اهل تسنن معتقدند پیامبر به این ده نفر وعده بهشت فرموده است.

در دیوان شاه نعمت الله ولی آمده:

ره سنی گزین كه مذهب ماست ورنه گمگشته ای و در خللی

رافضی كیست دشمن بوبكر خارجی كیست دشمنان علی

هر كه او چهار دارد دوست امت پاك, مذهب است و ولی

دوستدار صحابه ام به تمام یار سنی و خصم معتزلی

نقد احوال و آثار نعمت الله ص 593- ((دیوان نعمت الله با مقدمه محمود عباسی ص 484))

و در جائی سروده:

رافضی نیستم ولی هستم مومن پاك و خصم معتزلی

((نقد احوال و آثار نعمت الله ص 592- دیوان نعمت الله ص 549))

حمید فرزام در مورد این بیت می گوید: در كهن ترین نسخه خطی دیوان نعمت الله متعلق به كتابخانه آستان قدس رضوی شماره 4679 موجود است.

((نقد احوال و آثار نعمت الله ص 592))

در جائی دیگر شاه نعمت الله ولی چنین می سراید:

چهار یار رسولند دوستان خدا به دوستی یكی, دوست دارشان هر چهار

((نقد احوال و آثار نعمت الله ص 592))

و به همین هم قانع نشده و پا را فراتر از مرزها گذارده و این جملات را ابداع كرده است:

((علی محیی السنه و الجماعه)) می باشد (((یعنی حضرت علی علیه السلام خودش زنده كننده مذهب ابوبكر و عمر است))

رسائل شاه نعمت الله ج 1-انتشارات خانقاه شماره 72 1355 هـ.ش- ص 175-173- نقد احوال و آثار نعمت الله ص 593

دكتر حمید فرزام می گوید: باز در نسخه خطی شمس العرفا رساله ای است به عنوان تحقیق مراتب الالهیه كه در ضمن آن از خلفای اربعه و ائمه اهل سنت صریحاً به اقدام یاد كرده:

((از نبی بر چهار ركن نبوت كه ابوبكر و عمر و عثمان و امیرالمومین علی است ابوبكر صورت قلب است و عمر صورت عقل و عثمان صورت روح و علی صورت نفس و از ایشان بر چهار امام كه چهار ركنند از اركان الهی و آن مالك است و احمد و ابوحنیفه و شافعی....))

نقد احوال و اثار نعمت الله ص 594

در این عبارات مذهب و مكتب شاه نعمت الله ولی به طور كامل محسوس می باشد كه حتی در فقه نیز فقهاء اربعه اهل تسنن را بر امام صادق علیه السلام كه فقیه مذهب جعفری است مقدم می دارد همانگونه كه در امر خلافت ابوبكر و عمر و عثمان را بر علی علیه السلام مقدم كرده است.

آیا با این گفتار كه از نعمت الله ولی بر جای مانده می توان او را شیعه و عارف و اصل دانست كه امر خرقه پوشی را هم از امام معصوم علیه السلام به ارث برده باشد

آیا فرقه نعمت الله گنابادی ریشه خود را شیعه می داند یا سنی.

پس ای كاش فرقه گنابادی ها, نام دیگری برای خود انتخاب كنند و از نعمت الل كناره گیری نمایند تا حداقل در مذهب آنها و ریشه مذهبی شان تردید و تشكیكی نشود.

آخر كلام

چند بیت جالب از نعمت الله ولی

سید زخودی خود فنا شد والله به خدا كه خدائیم

دیوان ص 432

سید چه كنی راز نهان؟ فاش بگفتیم بی خود نگریستیم خدائیم خدائیم

دیوان شاه نعمت الله ص 432

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : نظر شیعه در رابطه باتصوف با بیان مطالب زیر روشن می گردد،
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:23 ق.ظ
Thanks very interesting blog!
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:18 ق.ظ
I like the valuable information you provide to your articles.
I will bookmark your weblog and test again right here regularly.
I'm somewhat certain I will be informed plenty of new stuff
proper right here! Best of luck for the next!
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:27 ق.ظ
Good blog you've got here.. It's difficult to find high quality writing like
yours these days. I truly appreciate people like you!
Take care!!
دوشنبه 5 تیر 1396 05:57 ب.ظ
Loving the info on this site, you have done outstanding job on the posts.
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 08:32 ب.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation however I in finding this topic to be really
one thing which I believe I'd never understand.
It seems too complicated and very huge for me. I am having a look ahead to your subsequent submit,
I'll attempt to get the dangle of it!
چهارشنبه 30 فروردین 1396 01:15 ب.ظ
Hi there, I found your web site via Google even as looking for a similar subject, your website got here up, it appears good.
I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply changed into alert to your blog through Google,
and located that it's truly informative. I am gonna watch out for brussels.
I will be grateful if you happen to proceed this
in future. Numerous other folks will probably be benefited
from your writing. Cheers!
یکشنبه 20 فروردین 1396 12:44 ق.ظ
Hi, of course this paragraph is truly fastidious and I have
learned lot of things from it on the topic of blogging.
thanks.
جمعه 18 فروردین 1396 02:06 ب.ظ
Wow that was strange. I just wrote an incredibly
long comment but after I clicked submit my comment didn't
show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway,
just wanted to say fantastic blog!
شنبه 12 فروردین 1396 03:01 ب.ظ
I have read so many articles on the topic of the blogger lovers but this paragraph
is truly a good post, keep it up.
جمعه 14 مهر 1391 12:15 ب.ظ
مجموعه بی نظیر و منحصر بفرد " فرقه ها در میان ما " شامل بیش از 6 ساعت فیلم مستند پیرامون فرقه های فعال در ایران و نقد آنها اعم از صوفیه دراویش نعمت اللهی بهائیت شیطان پرستی در ایران و فرقه های مدعیان نیابت بابیت و ارتباط با امام زمان را با قیمت استثنائی از اینجا تهیه کنید:
http://netkar.ir/shop/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=96&virtuemart_category_id=24&Itemid=186
چهارشنبه 12 مرداد 1390 09:35 ق.ظ
فراموش نكنید كه حضرت علی را حدود صد سال بر منبرها لعن كردند و قبر شریفش پنهان بود بنابراین قضاوت ساده نیست و باید همه جوانب اعتقادی و زمان و مكان را نیز در نظر گرفت.
علی نیکیبله ولی ما با دلیل صحبت می کنیم
شنبه 9 مرداد 1389 08:59 ق.ظ
سلام
با افتخار لینکتون کردم
دعام کنین
سه شنبه 5 مرداد 1389 05:16 ب.ظ
سلام
استفاده کردیم
التماس دعا
سه شنبه 5 مرداد 1389 11:23 ق.ظ
با سلام به دوستدار دراویش
با آنچه من گفتم باطل بودن مسلک دراویش را امیدوارم درک کرده باشید؟
اما جواب سوالات شما:
1. الف ) تمام دولت های جهان دوست دارند که به کار خودان که همان اداره حکومت باشد برسن و کاری به کار دیگران نداشته باشد و لی اگر سنگی جلوی پای آنها باشد باید از سر راه برداشته شود
ب) دولت یک دولت دین مدار و اسلامگرا است وقتی می بیند مردمش دارن از راه به در می شوند لذا با مقابله با آنها می پردازد
2. بنده کسی نیست من فقط خاک کف پای علماء ولایی هستم بله با آنها مناظراتی داشتم و چیز مکتوب یا ضبط شده از آن مناظره ها ندارم تا برای شما بذارم شاید خداوند قسمت کند که بنویسیممتاسفانه ندارم
3. اگر مراد از دراویش معنای لغوی اون باشد درست است اکثر علماء درویش و تهی دست بودند ولی اگر مراد شما معنای اصطلاحی متعارف موجود باشد خیر
اگر هست لطفا به من نشان بدهید ممنون می شوم
موفق باشید
احقر الطلاب علی نیکی
سه شنبه 5 مرداد 1389 11:15 ق.ظ
با سلام از اینکه به وبلاگم سر زدید و نظر دادید لطف کردید
دوشنبه 4 مرداد 1389 01:50 ب.ظ
سلام برادر ... خیلی از وبلاگتون لذت بردم
یکشنبه 3 مرداد 1389 02:42 ب.ظ
با سلام چند سوال :
1. چرا دولت اینقدر با دراویش مشکل دارد؟
2. آیا تا به حال با اونها مناظره کردید ؟
3. خیلی از علماء ما درویش بودند؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

 
 
بالای صفحه
 
} Online User