ابواب معرفت - مقاله: آیا فرقه نعمت اللهی گنابادی, ریشه در تشیع دارند؟
 
ابواب معرفت
مردان خدا پرده پندار دریدند یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند
درباره وبلاگ


وبلاگ شخصی علی نیکی
کپی از مقالات بدون ذکر وبلاگ شرعا جایز نمی باشد

09166309661
09356731188
الإمامُ الحسینُ علیه السلام - فی الدُّعاءِ - :

إلهی تَرَدُّدی فی‏الآثارِ یُوجِبُ بُعدَ المَزارِ ،

فاجمَعْنی عَلَیكَ بِخِدمَةٍ تُوصِلُنی إلَیكَ ،

كَیفَ یُستَدَلُّ عَلَیكَ بِما هُوَ فی وُجودِهِ مُفتَقِرٌ إلَیكَ ؟!

أیَكونُ لِغَیرِكَ مِنَ الظُّهورِ ما لَیسَ لَكَ حتّى‏ یَكونَ هُوَالمُظهِرَ لَكَ ؟!

متى‏ غِبتَ حتّى‏ تَحتاجَ إلى‏ دَلیلٍ یَدُلُّ عَلَیكَ ؟!

... بِكَ أستَدِلُّ عَلَیكَ فَاهْدِنی بِنورِكَ إلَیكَ .

بارخدایا! سر گرم شدنم به نشانه‏ها و آثار ، موجب دورى دیدار (تو) مى‏شود ،

پس تمام قواى مرا متوجه خدمتى كن كه مرا به تو برساند .

چیزى كه خود در هستى‏اش نیازمند توست ، چگونه مى‏تواند دلیل و رهنماى به سوى تو باشد ؟

آیا جز تو ، ظاهر و آشكارند و تو (ظاهر) نیستى ؟ تا این كه آنان نشانگر و آشكار كننده تو باشند ؟

كِى غایب بود‌ه‏اى ، تا نیاز داشته باشى ، رهنمایى به سوى تو راهنمایى كند ؟

... به واسطه توست كه ره به تو مى‏برم ؛ پس ، با نور خود مرا به سوى خودت رهنمون ساز .

مدیر وبلاگ : علی نیکی
نویسندگان

فرقه نعمت اللهی گنابادی كه گسترده ترین شبكه صوفی در ایران به شمار می رود, همانگونه كه از نام آن معلوم است, نسبت طریقتی خود را به نعمت الله ولی می رساند و ادعا دارد كه نعمت الله ولی از بزرگان عرفای شیعه به حساب می آید, ما در مقاله خود بحثی هر چند اندك در مورد مذهب و مسلك نعمت الله تقدیم می داریم.

نظر یادتون نره

الف: دیدگاه نعمت الله در مورد ابوبكر و عمر و عثمان

حمید فرزام در كتاب نقد احوال و آثار نعمت الله ولی ص 594-593 می نویسد: در همان نسخه خطی كتاب رسائل شاه نعمت الله (شمس العرفاء)... در ص 86 و 87 نسخه چاپی این رساله در پاسخ به پرسش ((ماالخله))

-دوستی چیست؟ پس از شرح عارفانه درباره چنین وخله از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره ابوبكر به مناسبت چنین روایت شده: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لوكنت متخذا خلیلاً لاتخذت ابابكر خلیلاً (اگر دوستی برای خود انتخاب می كردم حتماً ابوبكر بود) بعد این شعر را سروده:

او حبیب الله و خلیل خداست منصب و جاهش از همه اعلاست

و باز حمید فرزام می گوید: در رساله فضائل صحابه كه در دو نسخه خطی متعلق به كتابخانه های ملك و ملی جزو رسائل شاه ولی آمده این احادیث درباره خلفای اربعه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل گردیده است ((لوكنت متخذا خلیلاً لاتخذت ابابكر خلیلاً و لكنه اخی و صاحبی و قدا تخذالله صاحبكم و صاحبی خلیلاً))- اگر دوستی برای خود انتخاب می كردم ابوبكر بود و لكن او برادر من و همراه من است و خدا همراه شما و همراه من ابوبكر را دوست خود قرار داده است.

شاه نعمت الله ولی در این روایت جعلی, ابوبكر را برادر پیامبر نامیده است و علی علیه السلام كه برادر پیامبر اكرم به حساب می آید را كنار گذارده است ((رساله فضائل صحابه نسخه خطی شماره 4662-سال 1109 هـ.ق- نقد احوال و آثار نعمت الله ص 594))

و نیز در همان رساله فضائل صحابه در مورد عمر می گوید: كه پیامبر فرمود: لوكان بعدی نبی لكان عمر الخطاب ((اگر بعد از من پیامبری بود همانا عمر می بود))

(نقد آثار و احوال نبی الله ولی ص 595)

و در مورد عثمان می گوید: پیامبر فرمودند: لكل نبی رفیق و رفیقی فی الجنه عثمان

هر پیامبری رفیقی دارد و دوست من در بهشت عثمان است.

نقد آثار و احوال نعمت الله ص 595- فضائل صحابه ص 87-86

ب: دیدگاه نعمت الله در مورد شیعه و سنی و خلافت بعد از پیامبر

با نگاهی كوتاه گذرا در می یابیم كه نعمت الله مذهب شیعه را منحرف دانسته و از مذهب اهل تسنن به عنوان یگانه راه نورانی یاد می كند.

دكتر فرزام می نویسد: در رساله تحقیق الاسلام كه مانند رساله پیشین (فضائل صحابه) تنها در نسخه خطی ملك جزو رسائل شاه ولی به شمار آمده و بر اثر تعصبات مذهبی از مجموعه های خطی كه در عهد صفوی و ادوار بعد در ایران كتابت یافته, حذف گردیده است و طبعاً در نسخ چاپی نیز یافت نمی شود در باب حقانیت مذهب تسنن و رجحان آن بر سایر مذاهب و ادیان و نیز امامت خلفای اربعه صریحاً چنین سطور است:

(... نزد ارباب بصائر مقرر است كه اقرب طرق و انور سبل, طریق اهل سنت و جماعت است.

این است طریق آشنائی ره رو تو اگر رفیق مائی

و باید كه از مذاهب باطله كه اهل حق بر ابطال آن متفق اند احتراز نمائی... قدری به قدر, معتزله معزوله رویت حق را در آخرت انكار كنند و قرآن را مخلوق خواندند و قرآن كلام قدیم اوست و غیر مخلوق.... و عشره مبشره رضی الله عنهم اهل بهشتند و امام حق بعد رسول امیر المومنین ابابكر است و امامت او ثابت است به اجماع امت و بعد از او امیرالمومنین عمر رضی الله عنه و بعد از او امیرالمومنین عثمان رضی الله عنه و بعد از او امیرالمومنین و امام المتقین علی كرم الله وجهه....

ابوبكر افضل اصحاب فرمود ولی ختم امامت بر علی بود

نقد احوال و آثار نعمت الله ولی- رساله تحقیق الاسلام- متعلق به كتابخانه ملك شماره 4262

چند نكته از این بیان نعمت الله قابل تامل است:

1-مذهب سنی را نزدیكترین و نورانی ترین راه به خدا می داند.

2-دیگر مذاهب را باطل می شمارد- از جمله مذهب شیعیان

3-قرآن را مخلوق نمی داند بلكه آن را قدیم دانسته كه در مذهب اهل بیت پیامبر این نظر هیچ جایگاهی ندارد.

4-عشره مبشره را اهل بهشت خوانده است كه دشمنی آنها با امیر المومنین علی علیه السلام شهره آفاق است.

5-خلافت را بعد از پیامبر تا به ابوبكر و عمر و عثمان چسبانیده و مانند دیگران حق حضرت علی علیه السلام را غصب كرده است.

عشره مبشره چه كسانی اند؟

1-ابوبكر 2-عمر 3-عثمان 4-علی علیه السلام 5-طلحه 6-زبیر 7-عبدالرحمن بن عوف

8-سعدبن ابی وقاص 9-سعیدبن زید 10-ابوعبیده جراح كه اهل تسنن معتقدند پیامبر به این ده نفر وعده بهشت فرموده است.

در دیوان شاه نعمت الله ولی آمده:

ره سنی گزین كه مذهب ماست ورنه گمگشته ای و در خللی

رافضی كیست دشمن بوبكر خارجی كیست دشمنان علی

هر كه او چهار دارد دوست امت پاك, مذهب است و ولی

دوستدار صحابه ام به تمام یار سنی و خصم معتزلی

نقد احوال و آثار نعمت الله ص 593- ((دیوان نعمت الله با مقدمه محمود عباسی ص 484))

و در جائی سروده:

رافضی نیستم ولی هستم مومن پاك و خصم معتزلی

((نقد احوال و آثار نعمت الله ص 592- دیوان نعمت الله ص 549))

حمید فرزام در مورد این بیت می گوید: در كهن ترین نسخه خطی دیوان نعمت الله متعلق به كتابخانه آستان قدس رضوی شماره 4679 موجود است.

((نقد احوال و آثار نعمت الله ص 592))

در جائی دیگر شاه نعمت الله ولی چنین می سراید:

چهار یار رسولند دوستان خدا به دوستی یكی, دوست دارشان هر چهار

((نقد احوال و آثار نعمت الله ص 592))

و به همین هم قانع نشده و پا را فراتر از مرزها گذارده و این جملات را ابداع كرده است:

((علی محیی السنه و الجماعه)) می باشد (((یعنی حضرت علی علیه السلام خودش زنده كننده مذهب ابوبكر و عمر است))

رسائل شاه نعمت الله ج 1-انتشارات خانقاه شماره 72 1355 هـ.ش- ص 175-173- نقد احوال و آثار نعمت الله ص 593

دكتر حمید فرزام می گوید: باز در نسخه خطی شمس العرفا رساله ای است به عنوان تحقیق مراتب الالهیه كه در ضمن آن از خلفای اربعه و ائمه اهل سنت صریحاً به اقدام یاد كرده:

((از نبی بر چهار ركن نبوت كه ابوبكر و عمر و عثمان و امیرالمومین علی است ابوبكر صورت قلب است و عمر صورت عقل و عثمان صورت روح و علی صورت نفس و از ایشان بر چهار امام كه چهار ركنند از اركان الهی و آن مالك است و احمد و ابوحنیفه و شافعی....))

نقد احوال و اثار نعمت الله ص 594

در این عبارات مذهب و مكتب شاه نعمت الله ولی به طور كامل محسوس می باشد كه حتی در فقه نیز فقهاء اربعه اهل تسنن را بر امام صادق علیه السلام كه فقیه مذهب جعفری است مقدم می دارد همانگونه كه در امر خلافت ابوبكر و عمر و عثمان را بر علی علیه السلام مقدم كرده است.

آیا با این گفتار كه از نعمت الله ولی بر جای مانده می توان او را شیعه و عارف و اصل دانست كه امر خرقه پوشی را هم از امام معصوم علیه السلام به ارث برده باشد

آیا فرقه نعمت الله گنابادی ریشه خود را شیعه می داند یا سنی.

پس ای كاش فرقه گنابادی ها, نام دیگری برای خود انتخاب كنند و از نعمت الل كناره گیری نمایند تا حداقل در مذهب آنها و ریشه مذهبی شان تردید و تشكیكی نشود.

آخر كلام

چند بیت جالب از نعمت الله ولی

سید زخودی خود فنا شد والله به خدا كه خدائیم

دیوان ص 432

سید چه كنی راز نهان؟ فاش بگفتیم بی خود نگریستیم خدائیم خدائیم

دیوان شاه نعمت الله ص 432

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : نظر شیعه در رابطه باتصوف با بیان مطالب زیر روشن می گردد،
پنجشنبه 18 مهر 1398 06:02 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">online drugstore</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>online drugstore</a>
شنبه 1 تیر 1398 10:47 ق.ظ

You mentioned that effectively!
cialis generic cialis for daily use how much does a cialis cost cialis price in bangalore cialis 5mg tesco price cialis cialis preise schweiz only now cialis 20 mg prix cialis once a da cialis professional yohimbe
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:37 ب.ظ

You actually reported this perfectly!
cialis great britain cialis usa cost buy cialis online legal cialis therapie ou trouver cialis sur le net cialis generico en mexico cialis efficacit cialis venta a domicilio cialis official site only best offers cialis use
سه شنبه 28 خرداد 1398 01:01 ق.ظ

Regards, Ample facts!

cialis canadian drugs cialis authentique suisse prices for cialis 50mg cialis soft tabs for sale the best site cialis tablets generic cialis at walmart cialis soft tabs for sale cialis 5 mg weblink price cialis chinese cialis 50 mg
جمعه 24 خرداد 1398 11:46 ق.ظ

Terrific write ups. Thank you!
enter site natural cialis 200 cialis coupon achat cialis en itali brand cialis generic cialis super kamagra online prescriptions cialis cialis 5mg prix cialis prices in england buying brand cialis online generic cialis pro
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:15 ب.ظ

This is nicely expressed. .
we like it safe cheap cialis cialis online prezzo di cialis in bulgaria we choice cialis pfizer india cialis 30 day sample buy original cialis cialis coupon we use it 50 mg cialis dose cialis professional yohimbe tadalafil tablets
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:11 ق.ظ

Thanks a lot! I value this.
cialis savings card cialis generika in deutschland kaufen fast cialis online no prescription cialis cheap we choice free trial of cialis cialis baratos compran uk where do you buy cialis we like it safe cheap cialis tadalafil tablets tadalafil 20 mg
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:12 ق.ظ

Superb information, Regards.
cialis generico lilly cialis rezeptfrei price cialis wal mart pharmacy tadalafil 20mg fast cialis online cialis cipla best buy we like it safe cheap cialis we choice cialis pfizer india if a woman takes a mans cialis cialis generico online
شنبه 18 خرداد 1398 03:17 ق.ظ

Superb posts. Many thanks.
cialis generic tadalafil buy cialis therapie viagra vs cialis vs levitra free cialis brand cialis nl order generic cialis online fast cialis online generic low dose cialis achat cialis en europe cialis side effects
جمعه 30 فروردین 1398 01:51 ق.ظ
best ed drug reviews http://viagralim.us best ed drug reviews !
What's up mates, its great post regarding educationand completely defined, keep it up all the time.
جمعه 23 فروردین 1398 05:23 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis canadian pharmacy canadian pharmacies shipping to usa canadian government approved pharmacies drugs for sale online trust pharmacy canada reviews online canadian discount pharmacies canada online pharmacies for men rx from canada canada medication pharmacy pharmacy canada best
پنجشنبه 22 فروردین 1398 03:45 ق.ظ

You suggested it perfectly!
canada medication cost the best canadian online pharmacies pharmacy canada canada viagra online canadian discount pharmacies candida viagra canadian pharmacies that are legit canadian pharmaceuticals for usa sales drugstore online canada online pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 05:27 ق.ظ

Good forum posts. Thanks!
acquisto online cialis acheter cialis kamagra cialis 5 mg para diabeticos cialis reviews order cialis from india the best choice cialis woman cialis generico in farmacia cialis 20mg prix en pharmacie canadian cialis cialis farmacias guadalajara
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:09 ب.ظ

Superb info, Thanks.
generic cialis soft gels i recommend cialis generico cialis sale online wow cialis tadalafil 100mg buy cialis online nz cialis rezeptfrei sterreich purchasing cialis on the internet cost of cialis per pill low dose cialis blood pressure cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:41 ق.ظ

Thank you! Ample knowledge!

click here to buy cialis cialis purchasing cialis y deporte purchasing cialis on the internet trusted tabled cialis softabs cialis sicuro in linea cialis coupons how to buy cialis online usa only here cialis pills cialis lilly tadalafi
یکشنبه 11 آذر 1397 03:27 ب.ظ

Amazing loads of fantastic information!
click here take cialis cialis 20 mg cost click here cialis daily uk cialis en mexico precio india cialis 100mg cost preis cialis 20mg schweiz cialis 10 doctissimo cialis alternative buying brand cialis online cialis 5 mg effetti collateral
یکشنبه 11 آذر 1397 03:40 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
price cialis best cialis daily new zealand cialis coupons cialis therapie miglior cialis generico cialis for sale side effects for cialis cialis coupons printable tadalafil how much does a cialis cost
جمعه 9 آذر 1397 04:00 ب.ظ

You explained this well!
cialis alternative cialis price thailand when can i take another cialis are there generic cialis where to buy cialis in ontario american pharmacy cialis cialis coupons printable cialis usa cost buy online cialis 5mg click now buy cialis brand
جمعه 9 آذر 1397 04:14 ق.ظ

You made your point.
cialis soft tabs for sale cialis diario compra we like it cialis price cialis 20 mg best price cialis preise schweiz buying cialis overnight generic cialis pro generic cialis at the pharmacy generico cialis mexico low cost cialis 20mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:51 ب.ظ

Thanks a lot, I value this!
enter site 20 mg cialis cost cialis from canada cialis generico cialis patent expiration cialis cuantos mg hay cialis 20 mg effectiveness 5 mg cialis coupon printable only best offers 100mg cialis cialis super acti recommended site cialis kanada
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:54 ق.ظ

Truly loads of very good info!
effetti del cialis american pharmacy cialis cialis 5 mg para diabeticos buy cialis online cheapest if a woman takes a mans cialis generic cialis with dapoxetine buy cialis cheap 10 mg cialis 5mg cialis with 2 days delivery cialis diario compra
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:26 ب.ظ

This is nicely expressed! !
cialis 20 mg best price viagra cialis levitra where cheapest cialis cialis cuantos mg hay cialis generico lilly cialis prices in england acheter cialis kamagra achat cialis en itali cialis generic tadalafil buy cialis professional yohimbe
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:20 ق.ظ

You've made your stand extremely clearly!.
cialis lowest price we like it cialis soft gel best generic drugs cialis online prescriptions cialis cialis rezeptfrei cialis generika in deutschland kaufen tadalafilo cialis 5mg buy cialis cheap 10 mg side effects of cialis
جمعه 20 مهر 1397 02:18 ق.ظ

Awesome facts. Regards.
buy levitra generic levitra buy levitra buy levitra generic buy levitra 20 mg vardenafil buy levitra 10mg cheap 20mg levitra buy levitra online buy levitra online
سه شنبه 10 مهر 1397 03:06 ب.ظ

Really a lot of wonderful material!
cost of cialis cvs precios cialis peru sialis cialis online deutschland cialis with 2 days delivery cialis daily new zealand cialis cost callus cialis generisches kanada cialis 5 mg scheda tecnica
یکشنبه 8 مهر 1397 09:40 ق.ظ

Fine knowledge. Kudos.
female cialis no prescription costo in farmacia cialis ou acheter du cialis pas cher buy cialis uk no prescription does cialis cause gout cialis bula price cialis wal mart pharmacy we use it 50 mg cialis dose cialis 20 mg cut in half cialis generico in farmacia
شنبه 7 مهر 1397 10:36 ق.ظ

Truly lots of useful data.
cialis in sconto walgreens price for cialis canadian drugs generic cialis cialis 5 mg comprar cialis navarr cialis 30 day sample cialis prices how much does a cialis cost we use it 50 mg cialis dose cialis 20 mg best price
شنبه 31 شهریور 1397 11:18 ب.ظ

Very good info. Many thanks!
canadian prescription drugstore canadian pharmaceuticals nafta online pharmacy drugstore online reviews drugs for sale in mexico canadianpharmacyusa24h is it legal canadian prescription drugstore canada drug pharmacy online drug store order canadian prescriptions online
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:01 ق.ظ

Terrific stuff. Regards!
cialis generika brand cialis generic cialis farmacias guadalajara cialis sale online cialis tablets for sale cialis savings card cialis daily cialis pills how much does a cialis cost buy cialis online legal
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:53 ب.ظ

Very good advice. Thanks a lot!
only best offers 100mg cialis cialis herbs ou trouver cialis sur le net cialis 5 mg buy cialis australian price prices for cialis 50mg cialis 100mg suppliers generic cialis soft gels cialis 20 mg cost cialis uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

 
 
بالای صفحه
 
} Online User
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو